ߚߋ߫ߝ߯ߌ߫ߋ ߊߚߐ߫ – List of the Monarchs of Xévíe

ߚߋ߫ߝ߯ߌ߫ߋ ߊߚߐ߫ – Monarchs of Xévíe The following is relevant to the Monarchy of Gànlɔdó in that His Imperial Majesty, the     ߊߚߐ߫ߛߎ߫ (Axɔ́sú), ߊ߬ߜ߯ߍ߰ߟߏ߰ߜߊ߰ߜ߯ߊ߰ߣ ߊߖ߯ߊ߰ߛߌߣߜ߳ߏߕߌ߫ߣ ߖߌ߱ߛߝ߯ߌ߰ ߊ߰ߜߐ߰ߝ߱ߌ߰ (Àgɛ̀lògbàgàn Azàsinkpotín Jǐsovì …

View Post